Persondatapolitik

Du kan læse mere om vores Cookies her

 

Vores oplysninger

SMU Ship-Maintenance-Underwater

CVR.: 33264585

Hybenvænget 48, 8362 Hørning

Tlf. +45 28 49 57 59

 

Beskyttelse af dine personlige oplysninger

Vi tager beskyttelsen af dine personoplysninger seriøst og ønsker derfor at skabe en åbenhed og transparens omkring, hvordan vi indsamler, opbevarer og behandler dine personoplysninger. Derfor har vi udarbejdet denne persondatapolitik for, hvordan dine personoplysninger behandles og beskyttes.

 

Formål med behandlingen

Vores formål med indsamlingen af personoplysninger er at kunne kommunikere, optage og udføre og følge op på opgaver for vores kunder, herunder fakturering.

 

Oplysninger, vi indsamler

Vi indsamler følgende oplysninger:

Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, betalingsmåde

 

Dataansvarlige

Det er virksomhedens dataansvarlige, der har ansvaret for, at dine personoplysninger bliver behandlet i henhold til gældende lovgivning vedrørende persondata. Vores dataansvarlige er:

 

Morten Terp Pedersen

operations@smu-dive.dk

 

Hvordan indsamler vi dine personoplysninger?

Vi indsamler dine personoplysninger, når du kontakter os personligt, telefonisk eller afgiver personlige oplysninger i E-mail eller via formularer på vores hjemmeside https://smu-dive.dk

Når du henvender dig til os, afgiver du samtykke til, at vi må bruge de personlige oplysninger, som du afgiver. Du kan når som helst trække dette samtykke tilbage. Enten ved en skriftlig eller personlig henvendelse til SMU Ship-Maintenance-Underwater.

.

Vi benytter os ikke af kontaktformularer på vores hjemmeside.

 

Hvordan opbevarer vi dine personoplysninger?

Dine personoplysninger lagres fysisk under kontrollerede forhold på vores registrerede virksomhedsadresse eller hos betroede medarbejdere. For digitale eller elektroniske personoplysninger, opbevares disse betryggende på enten vores hjemmeside eller emails, som ligger på en server, som er krypteret og har sikkerhedscertifikat.

Dine oplysninger lagres inden for EØS (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde), men kan også overføres og anvendes i et land uden for EØS. Alle overførsler af dine personoplysninger udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning. Overførsler til lande uden for EØS sker altid under sikring af de fornødne overførselsgarantier. Dette vil være tilfældet i forhold til f. eks. Google (herunder Gmail), og Microsoft (herunder OneDrive), som er lokaliseret i USA.

 

Hvem har adgang til dine personoplysninger?

Dine personoplysninger bliver kun delt med medarbejdere hos SMU Ship-Maintenance-Underwater, som har brug for at se dine oplysninger med henblik på udførelse af deres arbejdsopgaver. Dine personoplysninger bliver ikke delt med flere medarbejdere, end hvad der er nødvendigt for at kunne levere den aftalte service.

Dine personoplysninger kan blive delt med relevante myndigheder eller parter i et sagsforløb. Dette sker med dit samtykke. SMU Ship-Maintenance-Underwater udleverer aldrig dine personoplysninger til tredjemand med henblik på markedsføring uden for vores egen virksomhed.

Dine personoplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandlinger dine oplysninger på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til bl.a. teknisk drift. Disse samarbejdspartnere er vores databehandlere og handler kun efter vores instruks, de må således ikke benytte oplysninger til andet formål end at behandle oplysningerne på vores vegne. De er underlagt fortrolighed omkring oplysningerne, og vi indgår skriftlige databehandleraftaler med dem alle.

Vi benytter databehandlere, der er etableret i USA, herunder f.eks. Google. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jf. persondataforordningens artikel 45. Såfremt vi benytter andre databehandlere etableret uden for EU end de nævnte, vil det altid ske under iagttagelse af gyldige overførselsgarantier.

Dine rettigheder som registreret

Som registreret, det vil sige en person, vi har registreret personoplysninger omkring, har du en række rettigheder.

Ret til indsigt

Du har ret til at anmode om indsigt i hvilke personoplysninger, vi behandler om dig, samt oplysninger omkring den eller de behandlinger, vi foretager.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at anmode om at få urigtige oplysninger om dig rettet, samt ret til at få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger (ajourføring).

Ret til sletning

Du har til enhver til ret til at få dine personoplysninger slettet, undtagen i en række nærmere angivne situationer:

  • Hvis behandlingen er nødvendig for at udøve vores ret til ytrings- og informationsfrihed
  • Hvis vores fortsatte behandling er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse
  • Hvis vores fortsatte behandling er nødvendig af hensyn til arkivformål i samfundets interesse eller videnskabelige eller historiske forsknings- eller statistiske formål
  • Hvis vores fortsatte behandling er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares

Ret til begrænsning af behandling

Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger i følgende tilfælde:

  • Du bestrider rigtigheden af personoplysningerne
  • Hvis vi behandler oplysningerne ulovligt, og du modsætter dig sletning af oplysningerne
  • Hvis vi ikke længere har brug for personoplysningerne til behandling, men de er nødvendige for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares
  • Du har gjort indsigelse mod behandlingen

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at få sendt en kopi af de personoplysninger, du har givet os, på en struktureret og almindelig måde samt i et maskinlæsbart format til enten dig eller en anden dataansvarlig, såfremt vores behandling af dine oplysninger foretages automatisk og er baseret på samtykke eller er nødvendig for at opfylde en kontrakt.

Ret til indsigelse

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger, såfremt vi behandler personoplysninger på et af følgende grundlag:

  • Behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesser eller henhører under offentlig myndighedsudøvelse
  • Behandlingen er nødvendig for, at vi kan forfølge legitime interesser

Ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering

Du har ret til ikke at blive underlagt en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig.

Hvordan udøver du dine rettigheder?

Du kan anmode om udnyttelse af en eller flere af ovenstående rettigheder ved at skrive til os på operations@smu-dive.dk . Vi behandler din anmodning uden unødig forsinkelse og senest en måned efter modtagelsen.

 

Gyldigt retsgrundlag for behandlingen

Vores behandling af dine personoplysninger sker med hjemmel i persondataforordningens § 6, litra a vedrørende samtykke,  § 6, litra b vedrørende kontrakt, § 6, litra c vedrørende overholdelse af retslig forpligtigelse, § 6, litra d vedrørende beskyttelse af vitale interesser, § 6, litra e vedrørende opgave i samfundets interesse

SMU Ship-Maintenance-Underwater indhenter altid et gyldigt samtykke for, at vi kan indsamle, opbevare og behandle dine personoplysninger, eller at vi behandler dem på baggrund af en kontrakt mellem os og en klient.

 

 

Sletning af dine oplysninger

Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har brug for dem og senest 5 år efter, du sidst har handlet hos os. Oplysninger kan gemmes i længere tid, såfremt vi har et legitimt behov for dem, f.eks. hvis det er nødvendigt for, at vi kan opfylde et lovkrav.

Klagemulighed

Hvis du mener, at vi behandler dine personoplysninger på en ukorrekt eller ulovlig måde, kan du kontakte vores dataansvarlige. Vi gør altid vores bedste for, at du føler dig tryg ved at overlade dine personoplysninger til os. Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet.

Ændringer

Der kan løbende være behov for, at vi opdaterer vores persondatapolitik. Du vil altid kunne finde vores nyeste udgave på hjemmesiden.

Sikkerhed

Vi sørger for løbende at gennemføre passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

 

Cookies

Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre brugeroplevelsen mere effektiv.

SMU Ship-Maintenance-Underwater benytter cookies til at tilpasse vores indhold dine ønsker, gemme dine præference og til at analysere vores trafik.

Ifølge lovgivning kan vi gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre levering af den tjene, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. Hvis vi ønsker at anvende andre cookies, skal vi indhente dit samtykke.

SMU Ship-Maintenance-Underwater benytter overvejende nødvendige cookies, dog benytter vi også Google Analytics for at indsamle statistik fra brugere på vores webside. Det kan slås fra her.

Vi anmoder om din tilladelse til at anvende cookies, når du besøger hjemmesiden. Der vil være en synlig cookie-boks, som du aktivt skal godkende, såfremt du tillader vores indsamling af cookies. Du kan slå ikke nødvendige cookies fra og ikke godkende disse.

Vi videregiver ikke dine oplysninger til tredjemand.

Du kan til enhver til slette cookies. Se hvordan her.

 

Yderligere hjælp til at slette Cookies

Er du imod brugen af cookies?
Du kan automatisk indstille din browser til ikke at acceptere cookies, se venligst nedenfor, hvordan for den enkelte browser:

Slet cookies i Microsoft Internet Explorer

Slet cookies i Mozilla Firefox browser

Slet cookies i Google Chrome browser

Slet cookies i Opera browser

Slet cookies i Safari browser

Slet cookies på iPad, iPhone, iPod touch

 

Hørning – 4. Marts 2020