Slide UNDERWATER MAINTENANCE
INSPECTION AND REPAIR SERVICE
UNDERWATER MAINTENANCE
INSPECTION AND REPAIR SERVICE

SMU DIVE SERVICES

VELKOMMEN TIL SHIP-MAINTENANCE UNDERWATER

Professionel dykning

SMU er en professionel erhvervsdykkervirksomhed, der tilbyder undervandskonstruktion, -eftersyn, -montage og -reparation. Vores team leverer altid kvalitetsresultater til vores kunder, til tiden. Med vores kvalificerede erhvervsdykkere og underleverandører kan vi hurtigt og omkostningseffektivt rykke ud med det rigtige hold og de rigtige materialer til netop dit projekt, om det end er havneentreprenøropgaver, anodeopsætning, undervandssvejsning eller skrog- og skruerens.

Undervands byggeri & reparationer

Vellykket konstruktion og reparation af undersøiske marineinstallationer og havneanlæg kræver kvalitetsarbejde, det rette personale og det rigtige udstyr. SMUs dykkerteam består af erfarne og grundigt uddannede erhvervsdykkere, der står klar til at varetage enhver form for undervandsarbejde. SMU tilbyder al dykkerservice med det bedste og nyeste inden for dykkerudstyr og undervands værktøj.

Undervands skibs service og vedligeholdelse

SMU er et dansk erhvervsdykker firma, der bla. har specialiseret sig i skibsservice på alle typer fartøjer. Vores store erfaring og mange kompetencer indenfor vedligeholdelse af skibe af enhver art, gør SMU til landets bedste og mest alsidige dykkerservice virksomhed. Derfor skal du vælge os til både standardopgaver og de opgaver, der kræver nytænkning og kreativitet.

SMU DIVE KOMPETENCER

SKRUEPOLERING

Effektiviteten af Skibets skruen vil bestemme træk og brændstofforbrug af fartøjet. Derfor er vores team er i stand til at levere de højeste standarder for skrue vedligeholdelse for rederier og fartøjs ejere ved at sikre, at kavitation slid undgås/forværres, samt at opnå en besparelse. S.M.U udfører propelpolering på alle typer og størrelser fartøjer, i alle danske havne samt offshore. Vi kan som de eneste i Norden, opnå en overfladeruhed ved skrue polering, der er langt bedre end Rubert Gauge “A” (det bedste resultat med en Rubert Gauge ”A” er 1.00 micron Ra (CLA) og vi kan polere overfladen ned til en ruhed på 0.40 Micron Ra (CLA)). Ved at få udført skrue polering kan du opnå følgende fordele: Op til 4 % brandstofbesparelse, afhængig af begroningen på propellen. Lavere belastning af hovedmotor. Mindsket CO2 udledning som følge af brændstofbesparelsen. Propel poleringen udføres under vand, hvilket giver et bedre resultat end polering i tørdok.

SKROGRENS

Vi udfører hull cleaning på alle typer fartøjer, i alle størrelser og i alle danske farvande. Vi kan udføre rensningen med to forskellige systemer: Et innovativt og nytænkende hull cleaning system, der betjenes fra overfladen. Systemet er udviklet og patenteret af SMU i 2013. Systemet er både mere skånsomt for skibets overflade og for miljøet, og det er langt mere effektivt end konventionelle systemer. Dette skyldes, at systemet ikke kræver dykkere og at det kan rense et større areal, hurtigere. ROV Systemet er velegnet til skibe på over 250 m. LOA. System 2 er et konventionelt børstesystem, der betjenes af dykkere i vandet. Vi tilbyder forskellige typer børster afhængig af fartøjets overflade og begroningen. Børstesystemet er særligt godt til hull cleaning af skibe på under 250 m. LOA.

SKIBSSURVEY (class survey)

En in-water survey er når man laver en dykkerinspektion af et fartøjs konstruktion under vandet. Vi udfører både planlagte surveys, f.eks. i forbindelse med en klassifikation, og akutte inspektioner, der f.eks. kan blive nødvendige som følge af grundstødning. Inspektionen udføres af en dykker, som inspicerer fartøjet grundigt. Hvis der er tale om en klassifikationsinspektion kræves der ligeledes en supervisor og en surveyor fra klassificeringen. Når vi har udført en in-water survey vil både du, og evt. klassifikationsselskabet, modtage en dykkervideo (CCTV), en rapport samt evt. anden dokumentation I måtte ønske.

UNDERVANDS INSPEKTION MED VIDEO OPTAGELSE SAMT STILLBILLEDE

Her hos S.M.U. udføre vi professionel Photo og video inspektion, og levere dokumentation efter kundens ønske. Hvis kunden ønsker det, leveres billede dokumentation i en udførlig rapport. Vi udfører både planlagte undervands Photo inspektioner, f.eks. i forbindelse med en klassifikation, survey, sediment/bund forhold, sprinkler tanke, Undersøiske konstruktion både før og efter dykker arbejde. Samt akutte inspektioner, der f.eks. kan blive nødvendige som følge af grundstødning eller skader på havne anlæg, søkabler eller rørledninger. Flere af vores kunder har benytte sig af os til at inspicere arbejde udført af andre dykkere, samt at dokumentere og rådgive i forbindelse med fremtidige projekter.

ULTRALYDSMÅLING

Vi kan udføre tykkelses måling at stål på konstruktioner som eksempelvis stål spuns. De fundne resultater leveres til kunden i en udførlig rapport.

FOTO- ELLER VIDEODOKUMENTATION

Flere af vores kunder har benytte sig af os til at inspicere arbejde udført af andre dykkere, samt at dokumentere og rådgive i forbindelse med fremtidige projekter. Kunden kan altid følge dykkerens arbejde på tv skærm på overfladen, og hvis kunden ønsker det, leveres billede og video dokumentation efterfølgende.

KATODISK BESKYTTELSE

Vi har her hos S.M.U. mange års erfaring med installation af Anoder på kajanlæg, pæle, fartøjer og diverse stål konstruktioner. Vi udføre både ny opsætning og udskiftning af Anoder, om end det er som underleverandør eller total entreprise, for virksomheder, entreprenører eller det offentlige. S.M.U. rådgiver og informere gerne kunder om Katodisk beskyttelse, og hvis det ønskes giver et uforpligtende tilbud.

FORSTØBNING OG BETONREPARATION

Vi har mange års erfaring i at støbe og bygge støbe forme under havets overflade. Så uanset om det drejer sig om forstøbning af spuns, formstøbning af pæle, eller andre støbe opgaver er vi altid i stand til at løse opgaven og kommer gerne med for slag til at løse støbe opgaver, hurtigt og sikkert.

UNDERVANDSSVEJSNING

Vi er hos S.M.U. meget stolte af vores evner inden for undervands svejsning, hvor vi altid levere det bedst mulige resultat. Vi har gennem årene svejst emner på de fleste opgaver, så er derfor i stand til at udføre alle tænkelige svejse opgaver.

UNDERVANDSSKÆRING

Vi kan med skære elektroder, oxygen og special bygget undervandudstyr skære i stål med stor effektivitet.

BUNDSIKRING

Vi har megen erfaring med at oprette bundsikring i færgelejer. Vi ar både støbt bundsikring og udlagt gabionger.

BEDDING

Hos SMU har vi erfaring med dykker arbejde på beddinger. Vi efterser, reparer beddinger og montere anoder. Derudover spuler vi beddings skinner fri for sand og sediment, så driften af bedding kan genoptages.

HØJTRYKSSPULING

Mange opgaver kræver at emner bliver spulet rene f.eks. for rust, sediment, marine begroning eller fjerne skadet beton, derfor har vi altid en højtryks spuler med på opgaver, og div. Dysser og lancer.

TOTAL ENTREPRISE

S.M.U. byder gerne ind på opgaver som hoved entreprenør, ved både små og store opgaver. Vi har erfaring og ekspertise til at kunne vare tage alle aspekter i en entreprenør opgave.

RÅDGIVNING

S.M.U. har flere gange rådgivet kunder inden, under og efter dykker arbejde. Vi kan bla. Rådgive om muligheder, sikkerhed, økonomi og varighed. Vi rådgiver og inspicere også andre dykker firmaers arbejde efter en endt opgave som led i kvalitetssikring.

WIRE-SKÆRING AF BETON

Vi kan tilbyde en effektiv løsning til at skære beton, hvor der via. En under entreprenør kan skære gennem store emner beton ved hjælp at en wire sav. Saven kan modulær så der er næsten ingen grænser for størrelse eller tykkelse på de emner som skal skæres.

TANK INSPEKTION

Hos SMU har vi flere års erfaring i at udføre inspektioner af tank anlæg og sprinkler tanke i industrien. Efter alle tank inspektioner, levere vi udførlig tilstandsrapport på vores fund, samt video dokumentation, til kundens fremtidige brug.

HYDRAULISK DIAMANTBORING

S.M.U. råder over borehammer maskiner både på hydraulik og trykluft som er bygget til brug i saltvand, derfor kan vi bore huller i beton og sten efter kundes ønsker.

TYKKELSES MÅLING

Vi kan udføre tykkelses måling at stål på konstruktioner som eksempelvis stål spuns. De fundne resultater leveres til kunden i en udførlig rapport.

TØMNING AF GYLLETANK

Vi oprenser og tømmer gylletanke ved brug af bobcat med mobilt luftbank og åndedrætsværn. Vores metode er både mere effektiv og betydeligt billigere end kendte metoder.